Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλώ εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό ασφαλείας:

Οι προσωπικές πληροφορίες θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Δήλωση προστασίας δεδομένων .

Στην αρχή

Προφίλ Εταιρείας “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”


Η εταιρεία “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” ιδρύθηκε την 17.12.2013 και είναι μία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, 100% θυγατρική της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Έχει κεφάλαιο 60.000 € το οποίο έχει στο σύνολό του καταβληθεί από την «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία που χρησιμοποιείται είναι «ERGON HOLDING S.A.”.

Σκοπός της “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” είναι η ίδρυση εταιρειών και η συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών κάθε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού. Αποτελεί δηλαδή το εταιρικό όχημα μέσω του οποίου μπορεί η μητρική «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», να πραγματοποιεί τις διάφορες επενδύσεις της.